ภาษาไทย  English 
ความรู้เกี่ยวกับสปา  เกี่ยวกับสำนักงาน  ติดต่อเรา  
ข้อมูลเผยแพร่   ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม   ข่าวสาร/กิจกรรม   กฎหมายและระเบียบ   เอกสารอิเลคทรอนิคส์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
datalog HitRate
ข้อมูลเผยแพร่   ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม   ข่าวสาร/กิจกรรม   กฎหมายและระเบียบ   เอกสารอิเลคทรอนิคส์  
 

สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนสาธารณสุข ซอย 8 ชั้น 3 อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2951 0792-94 โทรสาร 0 2951 0795
E-mail : thailand_spa@hotmail.com หรือ thailand_spa@yahoo.com

Copyright 2008@Office of Health Business Promotion ,All Right Reserve
Counter free