ขนาดอักษร" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book
รูปภาพ

สุ่มตรวจร้านนวด

วันที่ 21 มกราคม 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเจัาหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจร้านนวดเขตคลองเตย สวนหลวง ดอนเมือง ลาดกระบัง และยา รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ม.ค. 2562

รูปภาพ

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8

จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับต้อนรับปีใหม่ 2562 ปีหมูทอง อ่านได้ที่เฟซบุ๊ก จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 หรือคลิกอ่านได้ที่นี่ >>https://bit.ly/2TC93re รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ม.ค. 2562

รูปภาพ

ขอเชิญเที่ยวงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3

ขอเชิญเที่ยวงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 29 ม.ค. 62 เริ่มงาน 8.00 น. ณ ริมคลองด้านข้างอาคาร กรม สบส. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี - รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 ม.ค. 2562

รูปภาพ

สัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายธุรกิจบริการสุขภาพ

17 มกราคม 2562 นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมา รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ม.ค. 2562

รูปภาพ

กรม สบส. ประกาศเจตนารมณ์องค์กรต่อต้านทุจริต ย้ำ !! ไม่ทนต่อการทุจริต MOPH Zero Tolerance

วันนี้ (17 มกราคม 2562) นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกันประกาศ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 ม.ค. 2562

ดูทั้งหมด
ขอเชิญผู้สอบผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพร้อมทั้งรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ขอเชิญผู้สอบผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที

ขอเชิญผู้สอบผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 ม.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามรถของผู้รับในอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามรถของผู้รับในอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่่อสุขภาพ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามรถของผู้รับในอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 ม.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สอบวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16. รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 07 ธ.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ติดต่อรับใบรับรองผู้ให้บริการ ที่ชั้น 4 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ติดต่อรับใบรับรองผู้ให้บริการ ที่ชั้น 4 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่สามารถรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้ติดต่อรับใบรับรองฯ ได้ท รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 พ.ย. 2561

ดูทั้งหมด

ใบสมัครและแบบประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 11 ม.ค. 2562

ประกาศผลรางวัลคุณภาพมาตรฐานนวดไทยพรีเมี่ยม 2018

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 25 มิ.ย. 2561

ประกาศเรื่องการลงข้อมูลผู้จบการเรียนการสอนของที่ได้รับรองหลักสูตร 11 หลักสูตรกลาง

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2561

ประกาศแนวทางการรับรองหลักสูตรตาม พรบ. และการบันทึกข้อมูล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2561

ดูทั้งหมด

หนังสือคู่มือเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือแนวทางสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือคู่มือมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

เอกสารรวมกฎกระทรวง ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 พ.ค. 2560

ประเภทสปา

ประกาศโดย วันที่ 09 ก.พ. 2560

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 16

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 07 ม.ค. 2562


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 15

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 26 พ.ย. 2561


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 14

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 ต.ค. 2561


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 13

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 03 ต.ค. 2561


ดูทั้งหมด


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประเมินความรู้ความสามรถของผู้รับในอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประเมินความรู้ความสามรถของผู้รับในอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 ม.ค. 2562

ประกาศสอบประเมินความรู้ความสามรถของผู้รับในอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศสอบประเมินความรู้ความสามรถของผู้รับในอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561

ลิ้งค์เว็บ https://thaispa.thaijobjob.com

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 01 พ.ย. 2561

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และเริ่มปฏิบัติงานวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ตามเวลาราชการ ณ ชั้น 4 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อาคารกรมสนับสนุ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 12 ต.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 09 ต.ค. 2561

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 007340 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560