ขนาดอักษร" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book
รูปภาพ

ขอเชิญร่วมงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5

ขอเชิญประชาชนร่วมช้อป เพลิน เดิน เที่ยว กับงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ริมคลองด้าน รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 มี.ค. 2562

รูปภาพ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน ก.พ.ร.

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning และ m-Leaning ) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดทำหลักสูตรและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่หลา รายละเอียด..

ประกาศโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 18 มี.ค. 2562

รูปภาพ

กรม สบส.รวมพลัง อสม.ทั่วไทย ชวนคนไทยเลิกสูบบุหรี่ สร้างสังคมไทยไร้ควันบุหรี่

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระดม อสม.ทั่วประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้ “อสม.จิตอาสา ชวนคนไทยเลิกสูบบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 15 -29 มีนาคม พ.ศ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 มี.ค. 2562

รูปภาพ

กรม สบส. ปั้นนักสื่อสารสุขภาพสร้างสุขภาพดีในชุมชน

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาจัดอบรมเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพและเครือข่ายเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารความรู รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 มี.ค. 2562

รูปภาพ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย Medical Hub ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย Medical Hub ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 มี.ค. 2562

ดูทั้งหมด
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ.สาธารณสุข 8

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 26 มีนาคม 2562 เว

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ.สาธาร รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 มี.ค. 2562

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.30-16.30น.)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.30-16.30น.)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (โครงการสถานประกอบการปลอดบุหรี่) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.30-16.30น.) ณ ห้องประชุม1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการส รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 25 ก.พ. 2562

ภาพกิจกรรม งานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา นวดเพื่อเสริมความงาม หรือนวดเพื่อสุขภาพ)

ภาพกิจกรรม งานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา นวดเพื่อเสริมความงาม หรือนวดเพื่อสุ

ภาพกิจกรรม งานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา นวดเพื่อเสริมความงาม หรือนวดเพื่อสุขภาพ) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาค รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 ก.พ. 2562

แจ้งการขึ้นทะเบียน/การออกใบอนุญาต

แจ้งการขึ้นทะเบียน/การออกใบอนุญาต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้นำเข้าข้อมูลในระบบ และใช้ฐานข้อมูลของงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดังนี้ 1. ข้อมูลงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในปี พ.ศ.2560 ลงข้ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 มิ.ย. 2561

ดูทั้งหมด

รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 - เดือนธนัวาคม 2561

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 07 มี.ค. 2562

Global Trends of Aromatherapy in Global Trends of Aromatherapy in Healthcare

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 ก.พ. 2562

ใบสมัครและประเมินรางวัลนวดไทยพรีเมี่ยมและสปาสากล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มี.ค. 2562

ประกาศผลรางวัลคุณภาพมาตรฐานนวดไทยพรีเมี่ยม 2018

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 25 มิ.ย. 2561

ดูทั้งหมด

หนังสือคู่มือเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือแนวทางสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือคู่มือมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

เอกสารรวมกฎกระทรวง ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 พ.ค. 2560

ประเภทสปา

ประกาศโดย วันที่ 09 ก.พ. 2560

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 18

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 ก.พ. 2562


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 17

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 ก.พ. 2562


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 16

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 ก.พ. 2562


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 15

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 ก.พ. 2562


ดูทั้งหมด


ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 พ.ค. 2561

ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 พ.ค. 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 พ.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน 2 อัตรา

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 03 เม.ย. 2561

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 018841 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560