ขนาดอักษร


" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book
ทำอย่างไรไม่ให้ถูก เรียกเงินคืน การเบิกค่าใช้จ่าย ประชุมราชการ VS ฝึกอบรม

ทำอย่างไรไม่ให้ถูก เรียกเงินคืน การเบิกค่าใช้จ่าย ประชุมราชการ VS ฝึกอบรม

ทำอย่างไรไม่ให้ถูก เรียกเงินคืน การเบิกค่าใช้จ่าย ประชุมราชการ VS ฝึกอบรม รายละเอียด..

ประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 21 ก.ย. 2561

กองวิศวกรรมการแพทย์ เยี่ยมติดตามงานด้านวิศวกรรมการแพทย์

กองวิศวกรรมการแพทย์ เยี่ยมติดตามงานด้านวิศวกรรมการแพทย์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายปริญญา คุ้มตระกูล ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมติดต รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 ก.ย. 2561

การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบเพื่อสุขภาพประเภทกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงกไหนดค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พ.ศ. ..

กองวิศวกรรมการแพทย์ เยี่ยมติดตามงานด้านวิศวกรรมการแพทย์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายปริญญา คุ้มตระกูล ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมติดต รายละเอียด..

ประกาศโดย กองกฏหมาย วันที่ 21 ก.ย. 2561

สบส.พาสื่อศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับดีเด่น

สบส.พาสื่อศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับดีเด่น

17กันยายน 2561 นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส.นำสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าสัมมนาและศึกษาดูงานมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ก.ย. 2561

สบส. แนะประชาชนยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ ช่วงปลายฝนต้นหนาว

สบส. แนะประชาชนยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ ช่วงปลายฝนต้นหนาว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษยิ่งช่วงปลายฝนต้นหนาว ยิ่งต้องระวัง ชี้รักษาความสะอาดเป็นประจำคือหัวใจสำคั รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ก.ย. 2561

ดูทั้งหมด
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 มีนาคม 2561

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 13 มี.ค. 2561

แจ้งการขึ้นทะเบียน/การออกใบอนุญาต

แจ้งการขึ้นทะเบียน/การออกใบอนุญาต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้นำเข้าข้อมูลในระบบ และใช้ฐานข้อมูลของงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดังนี้ 1. ข้อมูลงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในปี พ.ศ.2560 ลงข้ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 มิ.ย. 2561

ประกาศกรมสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 18 ธ.ค. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 21 ธ.ค. 2560

ดูทั้งหมด

ขั้นตอนในการยื่นขอรับรองหลักสูตร

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 ส.ค. 2561

ประกาศผลรางวัลคุณภาพมาตรฐานนวดไทยพรีเมี่ยม 2018

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 25 มิ.ย. 2561

ประกาศเรื่องการลงข้อมูลผู้จบการเรียนการสอนของที่ได้รับรองหลักสูตร 11 หลักสูตรกลาง

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2561

ประกาศแนวทางการรับรองหลักสูตรตาม พรบ. และการบันทึกข้อมูล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2561

ดูทั้งหมด

หนังสือคู่มือเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือแนวทางสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือคู่มือมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

เอกสารรวมกฎกระทรวง ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 พ.ค. 2560

ประเภทสปา

ประกาศโดย วันที่ 09 ก.พ. 2560

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 12

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 12 ก.ย. 2561


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 11

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 12 ก.ย. 2561


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 10

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 12 ก.ย. 2561


ขั้นตอนในการยื่นขอรับรองหลักสูตร

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 ส.ค. 2561


ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 พ.ค. 2561

ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 พ.ค. 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 พ.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน 2 อัตรา

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 03 เม.ย. 2561

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 059242 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560