ขนาดอักษร


" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book

จุลสารออนไลน์

จุลสารออนไลน์

มาแล้วจ้าาา จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 4 เดือนมีนาคม 2561 พบสาระที่มาพร้อมกับความสนุกเป็นประจำทุกเดือน ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ !!!! ฟรีๆๆๆๆๆๆ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 มี.ค. 2561

ประกาศของสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคกลาง จังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

จุลสารออนไลน์

มาแล้วจ้าาา จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 4 เดือนมีนาคม 2561 พบสาระที่มาพร้อมกับความสนุกเป็นประจำทุกเดือน ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ !!!! ฟรีๆๆๆๆๆๆ รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 ชลบุรี วันที่ 12 มี.ค. 2561

กรม สบส.เผยผลบังคับใช้กฎหมายอุ้มบุญ อนุญาตให้ทำอุ้มบุญแล้ว 158 คู่

กรม สบส.เผยผลบังคับใช้กฎหมายอุ้มบุญ อนุญาตให้ทำอุ้มบุญแล้ว 158 คู่

กรม สบส.เผยผลบังคับใช้กฎหมายอุ้มบุญมากว่า 2 ปีครึ่ง มีคู่สมรสได้รับอนุญาตให้ทำอุ้มบุญแล้ว 158 คู่ ทั้งยังมีผู้สนใจโทรปรึกษามาเป็นจำนวนมาก ชี้ปฏิบัติต รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 มี.ค. 2561

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พญ ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการ รายละเอียด..

ประกาศโดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 08 มี.ค. 2561

ดูทั้งหมด
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 มีนาคม 2561

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 13 มี.ค. 2561

แจ้งการขึ้นทะเบียน/การออกใบอนุญาต

แจ้งการขึ้นทะเบียน/การออกใบอนุญาต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้นำเข้าข้อมูลในระบบ และใช้ฐานข้อมูลของงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดังนี้ 1. ข้อมูลงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในปี พ.ศ.2560 ลงข้ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 23 ม.ค. 2561

ประกาศกรมสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 18 ธ.ค. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 21 ธ.ค. 2560

ดูทั้งหมด

คู่มือประชาชน(ฉบับปรับปรุง)

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 06 มี.ค. 2561

คู่มือประชาชน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 13 ก.พ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบผู้ดำเนินการ ครั้งที่ 1-2560

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 12 ม.ค. 2561

ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 08 ธ.ค. 2560

ดูทั้งหมด

หนังสือคู่มือเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือแนวทางสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือคู่มือมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

เอกสารรวมกฎกระทรวง ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 พ.ค. 2560

ประเภทสปา

ประกาศโดย วันที่ 09 ก.พ. 2560

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 6/30 มกราคม 2561

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 01 ก.พ. 2561


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 5

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 พ.ย. 2560


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 4

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 03 พ.ย. 2560


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 3

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 28 ก.ย. 2560


ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบผู้ดำเนินการ ครั้งที่ 1-2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบผู้ดำเนินการ ครั้งที่ 1-2560

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 12 ม.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 25 ธ.ค. 2560

ประกาศรายชื่่อผูีมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผูีมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 ธ.ค. 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

ด้วยกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการสรรหาคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดัที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 08 ธ.ค. 2560

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 031920 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560