ขนาดอักษร


" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book

กรม สบส.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง)หลักสูตรนวดฝ่าเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา 80 ชั่วโมง

กรม สบส.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง)หลักสูตรนวดฝ่าเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา 80 ชั่วโมง

กรม สบส. เร่งพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถของผู้พิการทางสายตา เตรียมคลอดหลักสูตรนวดฝ่าเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา 80 ชั่วโมง โดยเปิดเ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 2560

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ

กรม สบส.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง)หลักสูตรนวดฝ่าเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา 80 ชั่วโมง

กรม สบส. เร่งพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถของผู้พิการทางสายตา เตรียมคลอดหลักสูตรนวดฝ่าเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา 80 ชั่วโมง โดยเปิดเ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองกฏหมาย วันที่ 15 ธ.ค. 2560

สธ.ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา จัดประชุมวิชาการสุขศึกษา สร้างเครือข่ายเป็นพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในยุค 4.0

สธ.ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา จัดประชุมวิชาการสุขศึกษา สร้างเครือข่ายเป็นพลังปรับเปลี่ยนพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ให้เป็ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 ธ.ค. 2560

กรม สบส.ปั้นบุคลากรกว่า 1,200 คน ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติทุกที่ ทุกสถานการณ์

กรม สบส.ปั้นบุคลากรกว่า 1,200 คน ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติทุกที่ ทุกสถานการณ์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED ปั้นบุคลากรในสังกัดทั่วประเทศกว่า 1,200 คน เป็นจิตอาสาอาสาทาง รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 ธ.ค. 2560

ดูทั้งหมด
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 12 ธ.ค. 2560

การขอรับรองหลักสูตร ถึงโรงเรียน

การขอรับรองหลักสูตร ถึงโรงเรียน

รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 26 มิ.ย. 2560

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 08 ธ.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 06 ธ.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 21 พ.ย. 2560

ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 06 พ.ย. 2560

ดูทั้งหมด

หนังสือคู่มือเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือแนวทางสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือคู่มือมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

เอกสารรวมกฎกระทรวง ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 พ.ค. 2560

ประเภทสปา

ประกาศโดย วันที่ 09 ก.พ. 2560

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 5

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 พ.ย. 2560


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 4

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 03 พ.ย. 2560


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 3

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 28 ก.ย. 2560


ประกาศรับรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2-2560

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 04 ก.ย. 2560


ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

ด้วยกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการสรรหาคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดัที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 08 ธ.ค. 2560

ประกาศการรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2560

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการจัดสอบและประเมินความรู้ความสามารถ ทั้งนี้กาหนดวันสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและการปฏิบัติในการสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการประกาศกาหนด

ลิ้งค์เว็บ https://thaispa.thaijobjob.com/

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 31 ต.ค. 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการจำวน 4 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการจำวน 4 อัตรา

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 18 ต.ค. 2560

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 020665 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560