ขนาดอักษร" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book
รูปภาพ

เที่ยวปันสุข ปลอดภัยไร้โควิด-19

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 ฉบับเที่ยวปันสุข ปลอดภัยไร้โควิด-19 พบเรื่องดีๆ ภายในเล่ม - 2 เพื่อนซี้ชวนเที่ยวปันสุข ปลอดภัยไร้โควิด รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 03 ก.ค. 2563

รูปภาพ

กรม สบส.เตือนหญิงไทยปฏิบัติตามกฎหมายไม่รับจ้างอุ้มบุญ หยุดทำลายสุขภาพตน และอนาคตเด็ก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนหญิงไทยไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างไม่รับจ้างอุ้มบุญทั้งในประเทศหรือต่างแดน หยุดทำลายสุขภาพตน ความปลอดภัย และอนาคตเด็ก แนะปฏิบ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 02 ก.ค. 2563

รูปภาพ

สบส. พัฒนานวัตกรรมชุดเครื่องมือแพทย์ “Oxygen hood” รองรับการระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสมชาย อินทร์เนียม ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์นำนวัตกรรมการพัฒนาชุดเครื่องมือแพทย์รองรับการระบาดของโรคโควิด-19 “Oxygen ho รายละเอียด..

ประกาศโดย กองวิศวกรรมการแพทย์ วันที่ 01 ก.ค. 2563

รูปภาพ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วม Alternative Hospital Quarantine สำหรับสถานพยาบาลเอกชน

ประกาศรับสมัครเข้าร่วม Alternative Hospital Quarantine สำหรับสถานพยาบาลเอกชน รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสุขภาพระหว่างประเทศ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

รูปภาพ

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มอบทุนการศึกษาให้กับ อสม. และบุตรหลาน

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มอบทุนการศึกษาให้กับ อสม. และบุตรหลาน รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน วันที่ 26 มิ.ย. 2563

ดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3

แนวปฏิบัติสําหรับผู้ขอรับใบรับรองฯ ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ยื่นระหว่าง ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2

แนวปฏิบัติสําหรับผู้ขอรับใบรับรองฯ ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ยื่นระหว่าง ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ประกาศขั้นตอนการขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศขั้นตอนการขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สามารถเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประกาศขั้นตอนการขอเปิด สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หากมีข้อสงสัย ติดต่อ-สอบถาม 02-193-7080 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 01 มิ.ย. 2563

ประกาศกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ให้บริการ (หมอนวด) และสำหรับเจ้าของสถานประกอบการ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 25 มี.ค. 2563

ดูทั้งหมด

รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 07 ม.ค. 2563

ใบสมัครรางวัล Thai World Class Spa และนวดไทยพรีเมี่ยม

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 06 พ.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการที่สามารถมาติดต่อขอรับใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ (สพส 14) รอบ 13

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 29 ส.ค. 2562

ประกาศผลรางวัลนวดไทยพรีเมี่ยมและสปาสากล ปี 2019

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 26 มิ.ย. 2562

ดูทั้งหมด

หนังสือคู่มือเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือแนวทางสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือคู่มือมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

001 แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

002 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

003 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

004 สถานประกอบการต้องมีผู้ดำเนินการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 30

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 17 เม.ย. 2563


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 29

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 17 เม.ย. 2563


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 27

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 เม.ย. 2563


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 26

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 ธ.ค. 2562


ดูทั้งหมด


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4/2562 ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4/2562 ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 27 ก.ย. 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 ก.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 เม.ย. 2562

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 10 เม.ย. 2562

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 015653 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560