ขนาดอักษร


" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book

สบส. ห่วงประชาชนช่วงเข้าฤดูฝน แนะดูแลสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ ปฏิบัติได้ทุกวัย

สบส. ห่วงประชาชนช่วงเข้าฤดูฝน แนะดูแลสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ ปฏิบัติได้ทุกวัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงประชาชนช่วงเข้าฤดูฝน เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ ปอดอักเสบ โรคอุจจาระร่วง และโรคไข้เลื รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มิ.ย. 2561

กรม สบส.จัดกิจกรรม สบส. Check In @Healthy Workplace ให้บุคลากรมีสุขภาพดี ทำงานมีความสุข

กรม สบส.จัดกิจกรรม สบส. Check In @Healthy Workplace ให้บุคลากรมีสุขภาพดี ทำงานมีความสุข

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้บุคลากรจัดกิจกรรม สบส. Check In @Healthy Workplace ภายใต รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 มิ.ย. 2561

กรม สบส.เข้มมาตรฐานป้องกันการติดเชื้อ 4 มิติ ตั้งเป้าคลินิกทั่วไทยปลอดภัยไร้การติดเชื้อ

กรม สบส.เข้มมาตรฐานป้องกันการติดเชื้อ 4 มิติ ตั้งเป้าคลินิกทั่วไทยปลอดภัยไร้การติดเชื้อ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้มมาตรฐานป้องกันการติดเชื้อ 4 มิติ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานบริการทางการแพทย์ ตั้งเป้าให้คลินิกทุกแห่งปลอดภัย ทั้งผู้รับบริการ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 มิ.ย. 2561

กรม สบส.ชวนสถานพยาบาลเอกชนทั่วไทยยุค 4.0 ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันการระบาดไข้เลือดออกผ่านแอปพลิเคชันไลน์

กรม สบส.ชวนสถานพยาบาลเอกชนทั่วไทยยุค 4.0 ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันการระบาดไข้เลือดออกผ่านแอปพลิเคชันไลน์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวนสถานพยาบาลเอกชนทั่วไทย ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน ควบคุม และแบ่งปันความรู้โรคไข้เลือดออก ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อประชาชนทั่ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 มิ.ย. 2561

ดูทั้งหมด
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 มีนาคม 2561

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 13 มี.ค. 2561

แจ้งการขึ้นทะเบียน/การออกใบอนุญาต

แจ้งการขึ้นทะเบียน/การออกใบอนุญาต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้นำเข้าข้อมูลในระบบ และใช้ฐานข้อมูลของงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดังนี้ 1. ข้อมูลงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในปี พ.ศ.2560 ลงข้ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 มิ.ย. 2561

ประกาศกรมสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 18 ธ.ค. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 21 ธ.ค. 2560

ดูทั้งหมด

ประกาศเรื่องการลงข้อมูลผู้จบการเรียนการสอนของที่ได้รับรองหลักสูตร 11 หลักสูตรกลาง

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2561

ประกาศแนวทางการรับรองหลักสูตรตาม พรบ. และการบันทึกข้อมูล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2561

คู่มือประชาชน(ฉบับปรับปรุง)

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 06 มี.ค. 2561

คู่มือประชาชน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 13 ก.พ. 2561

ดูทั้งหมด

หนังสือคู่มือเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือแนวทางสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือคู่มือมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

เอกสารรวมกฎกระทรวง ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 พ.ค. 2560

ประเภทสปา

ประกาศโดย วันที่ 09 ก.พ. 2560

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 9

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2561


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 8

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2561


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 7

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2561


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 6

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2561


ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 พ.ค. 2561

ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 พ.ค. 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 พ.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน 2 อัตรา

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 03 เม.ย. 2561

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 044514 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560