ขนาดอักษร" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book
รูปภาพ

กรม สบส. เข้มมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วกรุงฯ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้มมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุ ย้ำทุกแห่งต้องดำเนินการตามมาตรฐาน มีการคัดแยกผู้สูงอายุรายใหม่ 14 รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 ก.ค. 2564

รูปภาพ

กรม สบส.ย้ำ รพ.เอกชน/คลินิก เร่งส่งผลตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ช่วยจำกัดวงการระบาด และบรรเทาปัญหาในการจัดหาเตียงผู้ป่วยที่ต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำโรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิกที่เปิดให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 ทุกแห่ง เมื่อทราบผลตรวจแล้วอย่านิ่งเฉยให้เร่งส่ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 ก.ค. 2564

รูปภาพ

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564 ส่องเทรนด์สุขภาพของคนไทย เปิดอ่านได้ที่ http://prgroup.hss.moph.go.th/booklet/603 รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 ก.ค. 2564

รูปภาพ

รับมอบของ เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) นำโดย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วยรองอธิบดีกรม สบส. ทันตแพท รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 ก.ค. 2564

รูปภาพ

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ป

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ที่เว็บไซต์ htt รายละเอียด..

ประกาศโดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 20 ก.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการบังคับใช้กฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการบังคับใช้กฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการบังคับใช้กฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม1 ชั้น9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ < รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 มิ.ย. 2564

ขอเชิญร่วมสัมนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

ขอเชิญร่วมสัมนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

ขอเชิญร่วมสัมนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 06 มิ.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3

แนวปฏิบัติสําหรับผู้ขอรับใบรับรองฯ ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ยื่นระหว่าง ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2

แนวปฏิบัติสําหรับผู้ขอรับใบรับรองฯ ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ยื่นระหว่าง ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ดูทั้งหมด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปี 64

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 ก.ค. 2564

แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 มี.ค. 2564

ประกาศหลักสูตรผู้สูงอายุ ลำดับ 13-14

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 29 มิ.ย. 2564

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 08 มิ.ย. 2563

ดูทั้งหมด

หนังสือ Spa Directory

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 มิ.ย. 2564

หนังสือคู่ผู้ดำเนินสปาเพื่อสุขภาพ ฉบับ ปี 2564

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 05 มี.ค. 2564

คู่มือปฏิบัติงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 ต.ค. 2563

เอกสารการยื่นขอรับรองหลักสูตรกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 ก.ค. 2563

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

001 แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

002 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

003 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

004 สถานประกอบการต้องมีผู้ดำเนินการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 42

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 23 มิ.ย. 2564


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 41

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 23 มิ.ย. 2564


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 40

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 26 มี.ค. 2564


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 39

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 26 มี.ค. 2564


ดูทั้งหมด


ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 03 พ.ค. 2564

คู่มือการใช้งานระบบสอบออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบสอบออนไลน์

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 เม.ย. 2564

ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ครั้งที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ครั้งที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 เม.ย. 2564

ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง ขยายเวลาในการแนบเอกสารหลักฐานเพื่อสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง ขยายเวลาในการแนบเอกสารหลักฐานเพื่อสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ใ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 10 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001968 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560