ขนาดอักษร" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book
รูปภาพ

กรม สบส.เผยความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในสถานดูแลเถื่อน ย่าน ลาดกระบัง และหนองจอก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยความคืบหน้าในการช่วยเหลือ และส่งต่อผู้สูงอายุ 40 ราย ในสถานดูแลผู้สูงอายุเถื่อน ในย่านลาดกระบัง และหนองจอก พร้อมยันว่าจะให้ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ม.ค. 2565

รูปภาพ

คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะเปิดรับสมัคร คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาเอก) จำนวน 1 อั รายละเอียด..

ประกาศโดย กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 ม.ค. 2565

รูปภาพ

กรม สบส.ตะลุยจังหวัดเลยและหนองคาย หารือมาตรการรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จับเข่าคุยกับสาธารณสุขจังหวัด การท่องเที่ยวฯ และผู้ประกอบการ เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคอีสานควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคโควิ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ม.ค. 2565

รูปภาพ

กรม สบส.รับนโยบาย สธ.เตรียมเปิดโปรแกรมตรวจสุขภาพ อสม.ทั่วไทย เป็นของขวัญปี 2565

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดโปรแกรมตรวจสุขภาพ อสม. เป็นของขวัญปี 2565 ให้ อสม.ทั่วไทย ได้รับการตรวจสุขภาพตามช่วงอาย รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ม.ค. 2565

รูปภาพ

รวมมิตรข่าวเด่น พิชิตโควิด 19

รวมมิตรข่าวเด่น พิชิตโควิด 19 ปี 2564 คลิก http://prgroup.hss.moph.go.th/booklet/793 รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ม.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการบังคับใช้กฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการบังคับใช้กฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการบังคับใช้กฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม1 ชั้น9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ < รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 มิ.ย. 2564

ขอเชิญร่วมสัมนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

ขอเชิญร่วมสัมนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

ขอเชิญร่วมสัมนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 06 มิ.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3

แนวปฏิบัติสําหรับผู้ขอรับใบรับรองฯ ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ยื่นระหว่าง ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2

แนวปฏิบัติสําหรับผู้ขอรับใบรับรองฯ ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ยื่นระหว่าง ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ดูทั้งหมด

ประกาศผลรางวัล Thai World Class Spa และรางวัล Nuad Thai Premium ปี 2565

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 11 ม.ค. 2565

ประกาศผลรางวัลนวดไทยพรีเมี่ยมและสปาสากล ปี 2564

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 26 ส.ค. 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปี 64

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 27 ส.ค. 2564

แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 มี.ค. 2564

ดูทั้งหมด

คู่มือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 11 ม.ค. 2565

หนังสือ Spa Directory

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 มิ.ย. 2564

หนังสือคู่ผู้ดำเนินสปาเพื่อสุขภาพ ฉบับ ปี 2564

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 05 มี.ค. 2564

คู่มือปฏิบัติงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 ต.ค. 2563

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

001 แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

002 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

003 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

004 สถานประกอบการต้องมีผู้ดำเนินการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 49

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 ธ.ค. 2564


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 48

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 29 พ.ย. 2564


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 47

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 29 พ.ย. 2564


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 46

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 12 ต.ค. 2564


ดูทั้งหมด


ประกาศสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ครั้งที่1/2565

ประกาศสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ครั้งที่1/2565

ลิ้งค์เว็บ http://esta.hss.moph.go.th/register_exam/

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 11 ต.ค. 2564

ขอเชิญร่วมสัมมนา Online เรื่อง

ขอเชิญร่วมสัมมนา Online เรื่อง นวัตกรรมเวลเนสไทย ความทันสมัยของสุขภาพดีที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ทางระบบ Webex

ลิ้งค์เว็บ https://forms.gle/Lgr38e6AsAWJXgr79

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 29 ส.ค. 2564

ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 03 พ.ค. 2564

คู่มือการใช้งานระบบสอบออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบสอบออนไลน์

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001487 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563