ขนาดอักษร" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book
รูปภาพ

ประกาศผังร้านค้าจำหน่ายสินค้างานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพครั้งที่ 7

ประกาศผังร้านค้าจำหน่ายสินค้างานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพครั้งที่ 7 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ริมคลองด้านข้างอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธาร รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 พ.ค. 2562

รูปภาพ

ออกหน่วยบริการ

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ลงพื้นที่แนะนำแนวทางในการขออนุญาตเปิดกิจการสปา,กิจการนวด และรับย รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 พ.ค. 2562

รูปภาพ

กรม สบส.เตือนเสริมหน้าอกใหญ่ไปใช่ว่าดี ต้องให้พอดีเพื่อสุขภาพ ร่างกายในระยะยาว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนสุภาพสตรีทุกท่าน ก่อนรับบริการศัลยกรรมเสริมหน้าอกทุกครั้ง ควรปรึกษาแพทย์และตรวจสอบโครงสร้างร่างกายเพื่อเสริมหน้าอกด้วยซิ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 พ.ค. 2562

รูปภาพ

กรม สบส. ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ 5 สน.รอบกรุง

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)และผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ม รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 พ.ค. 2562

รูปภาพ

กรม สบส.ประกาศศักดาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ในงาน WORLD SPA AND WELLNESS ASIA 2019 Thailand Global Wel

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เป็นประธานเปิดงาน“WORLD SPA AN รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 พ.ค. 2562

ดูทั้งหมด
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.30-16.30น.)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.30-16.30น.)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (โครงการสถานประกอบการปลอดบุหรี่) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.30-16.30น.) ณ ห้องประชุม1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการส รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 25 ก.พ. 2562

ภาพกิจกรรม งานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา นวดเพื่อเสริมความงาม หรือนวดเพื่อสุขภาพ)

ภาพกิจกรรม งานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา นวดเพื่อเสริมความงาม หรือนวดเพื่อสุ

ภาพกิจกรรม งานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา นวดเพื่อเสริมความงาม หรือนวดเพื่อสุขภาพ) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาค รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 ก.พ. 2562

แจ้งการขึ้นทะเบียน/การออกใบอนุญาต

แจ้งการขึ้นทะเบียน/การออกใบอนุญาต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้นำเข้าข้อมูลในระบบ และใช้ฐานข้อมูลของงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดังนี้ 1. ข้อมูลงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในปี พ.ศ.2560 ลงข้ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 มิ.ย. 2561

ประกาศกรมสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 18 ธ.ค. 2560

ดูทั้งหมด

รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 - เดือนธนัวาคม 2561

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 07 มี.ค. 2562

Global Trends of Aromatherapy in Global Trends of Aromatherapy in Healthcare

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 ก.พ. 2562

ใบสมัครและประเมินรางวัลนวดไทยพรีเมี่ยมและสปาสากล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 มี.ค. 2562

ประกาศผลรางวัลคุณภาพมาตรฐานนวดไทยพรีเมี่ยม 2018

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 25 มิ.ย. 2561

ดูทั้งหมด

หนังสือคู่มือเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือแนวทางสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือคู่มือมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

เอกสารรวมกฎกระทรวง ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 พ.ค. 2560

ประเภทสปา

ประกาศโดย วันที่ 09 ก.พ. 2560

ดูทั้งหมด

ประกาศการรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 21

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 พ.ค. 2562


ประกาศการรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 20

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 พ.ค. 2562


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 19

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 01 พ.ค. 2562


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 18

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 ก.พ. 2562


ดูทั้งหมด


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 เม.ย. 2562

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 10 เม.ย. 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 พ.ค. 2561

ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 พ.ค. 2561

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 032607 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560