ขนาดอักษร" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book
รูปภาพ

กรม สบส.แจงนโยบายเมดิคัล ทัวรริสซึม มีผลดีต่อประเทศ พร้อมจัดทำมาตรการป้องกันการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจงนโยบายเมดิคัล ทัวรริสซึม ดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทย โดยสอดคล้องกับนโยบายสำคัญช่วยผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาต รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 ก.ค. 2562

รูปภาพ

ประชาสัมพันธ์นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ผ่าน Line O

ประชาสัมพันธ์นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ผ่าน Line Official Account รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสุขภาพระหว่างประเทศ วันที่ 11 ก.ค. 2562

รูปภาพ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุง รายละเอียด..

ประกาศโดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 10 ก.ค. 2562

รูปภาพ

กรม สบส.เตือนประชาชน “คีเลชั่นบำบัด” ใช้ในการขจัดพิษโลหะหนัก ไม่ช่วยเสริมความงามหรือรักษาโรคเบาหวาน ความดัน !!

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนประชาชนพิจารณาให้รอบด้านก่อนรับบริการ “คีเลชั่นบำบัด” ชี้ใช้ในการขจัดพิษจากโลหะหนักในร่างกายเท่านั้น ส่วนสรรพคุณในการเสร รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ก.ค. 2562

รูปภาพ

ประกาศคณะกรรมการสาขาการแพทย์แผนจีน

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผ รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ วันที่ 09 ก.ค. 2562

ดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตฯ แล้ว มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตฯ แล้ว มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในสถานประ

ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตฯ แล้ว ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมส รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 ก.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2  วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ.สาธารณสุข 8

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1) เป็นผู้ประกอบกิจการ/เจ้าของกิจการสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ ที่ยังไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2) เป็นผู้ให้บริการ/พนักงา รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 มิ.ย. 2562

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.30-16.30น.)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.30-16.30น.)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (โครงการสถานประกอบการปลอดบุหรี่) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.30-16.30น.) ณ ห้องประชุม1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการส รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 25 ก.พ. 2562

ภาพกิจกรรม งานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา นวดเพื่อเสริมความงาม หรือนวดเพื่อสุขภาพ)

ภาพกิจกรรม งานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา นวดเพื่อเสริมความงาม หรือนวดเพื่อสุ

ภาพกิจกรรม งานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา นวดเพื่อเสริมความงาม หรือนวดเพื่อสุขภาพ) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาค รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 ก.พ. 2562

ดูทั้งหมด

ประกาศผลรางวัลนวดไทยพรีเมี่ยมและสปาสากล ปี 2019

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 26 มิ.ย. 2562

แบบตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 25 มิ.ย. 2562

รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 - เดือนธนัวาคม 2561

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 07 มี.ค. 2562

Global Trends of Aromatherapy in Global Trends of Aromatherapy in Healthcare

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 ก.พ. 2562

ดูทั้งหมด

หนังสือคู่มือเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือแนวทางสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือคู่มือมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

เอกสารรวมกฎกระทรวง ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 16 พ.ค. 2560

ประเภทสปา

ประกาศโดย วันที่ 09 ก.พ. 2560

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตร

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 03 07 2562


ประกาศการรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 21

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 พ.ค. 2562


ประกาศการรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 20

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 พ.ค. 2562


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 19

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 01 พ.ค. 2562


ดูทั้งหมด


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 เม.ย. 2562

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 10 เม.ย. 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 พ.ค. 2561

ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 พ.ค. 2561

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 042594 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560