ขนาดอักษร" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book
รูปภาพ

กรม สบส. ลงใต้ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในกิจการนวด/สปา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ลงเยี่ยมมาตรฐานกิจการสปาในจังหวัดพัทลุง เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 2 ของโรคโควิด-19 หลังผ่อนคลายให้เปิดกิ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 01 ต.ค. 2563

รูปภาพ

การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2563

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการ รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ วันที่ 30 ก.ย. 2563

รูปภาพ

ขอเชิญให้ความเห็นกฎหมายเกี่ยวกับ มาตรฐานรถทันตกรรม มาตรฐานรถปฏิบัติการชันสูตร และมาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2563

ขอเชิญให้ความเห็นกฎหมายเกี่ยวกับ 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม พ.ศ. 2563 2. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐาน รายละเอียด..

ประกาศโดย กองกฏหมาย วันที่ 29 ก.ย. 2563

รูปภาพ

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือนกันยายน 2563

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือนกันยายน 2563 สปอร์ตวัยเก๋า เกษียณอย่างเกษม ...เราคัดมาแล้วแบบสุดปัง คลิกเลย รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 ก.ย. 2563

รูปภาพ

เอกสารผลงานวิชาการ

แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลั รายละเอียด..

ประกาศโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 24 ก.ย. 2563

ดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3

แนวปฏิบัติสําหรับผู้ขอรับใบรับรองฯ ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ยื่นระหว่าง ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2

แนวปฏิบัติสําหรับผู้ขอรับใบรับรองฯ ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ยื่นระหว่าง ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ประกาศขั้นตอนการขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศขั้นตอนการขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สามารถเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประกาศขั้นตอนการขอเปิด สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หากมีข้อสงสัย ติดต่อ-สอบถาม 02-193-7080 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 01 มิ.ย. 2563

ประกาศกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ให้บริการ (หมอนวด) และสำหรับเจ้าของสถานประกอบการ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 25 มี.ค. 2563

ดูทั้งหมด

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 08 มิ.ย. 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 ส.ค. 2563

ประกาศผลรางวัลสปาสากลและนวดไทยพรีเมี่ยม ปี พ.ศ. 2563

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 27 ก.ค. 2563

รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 07 ม.ค. 2563

ดูทั้งหมด

เอกสารการยื่นขอรับรองหลักสูตรกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 ก.ค. 2563

หนังสือคู่มือเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือแนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 ก.ค. 2563

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

001 แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

002 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

003 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

004 สถานประกอบการต้องมีผู้ดำเนินการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่32

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 01 ส.ค. 2563


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่31

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 01 ส.ค. 2563


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 30

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 17 เม.ย. 2563


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 29

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 17 เม.ย. 2563


ดูทั้งหมด


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4/2562 ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4/2562 ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 27 ก.ย. 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 ก.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 เม.ย. 2562

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 10 เม.ย. 2562

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 026365 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560