ขนาดอักษร" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book
รูปภาพ

ระเบียบกรมสบส ว่าด้วยกองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต พ.ศ. 2563

ระเบียบกรมสบส ว่าด้วยกองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต พ.ศ. 2563 รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน วันที่ 11 ส.ค. 2563

รูปภาพ

กรม สบส. ลุยตรวจสอบคลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ส.ค. 2563

รูปภาพ

ขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้งานแอปพลิเคชัน DDC - Care และ COSTE สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมเป็น Alternative Hospital Quarant

ชี้แจงการใช้งานแอปพลิเคชัน DDC - Care และ COSTE สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมเป็น Alternative Hospital Quarantine สำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสุขภาพระหว่างประเทศ วันที่ 07 ส.ค. 2563

รูปภาพ

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือนสิงหาคม 2563

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 Call Center กรม สบส. 1426 มีเรื่องเด็ดๆ น่าอ่าน ดังนี้ - เปิดใจมดงานเบื้องหน้า เบื้องหลังสายด่วน กรม สบ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 07 ส.ค. 2563

รูปภาพ

กรม สบส.คุมเข้มตรวจสอบและสั่งปิด 2 คลินิก เซ่นปมปลอมเอกสารเบิกจ่ายงบ สปสช.

กรม สบส.คุมเข้มตรวจสอบและสั่งปิด 2 คลินิก เซ่นปมปลอมเอกสารเบิกจ่ายงบ สปสช. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งความดำเนินคดีคลินิก 18 แห่งในเขตกรุงเทพฯ ฐานทำเ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 07 ส.ค. 2563

ดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3

แนวปฏิบัติสําหรับผู้ขอรับใบรับรองฯ ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ยื่นระหว่าง ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2

แนวปฏิบัติสําหรับผู้ขอรับใบรับรองฯ ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ยื่นระหว่าง ปี 2559 - 2562 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ประกาศขั้นตอนการขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศขั้นตอนการขอเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สามารถเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประกาศขั้นตอนการขอเปิด สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หากมีข้อสงสัย ติดต่อ-สอบถาม 02-193-7080 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 01 มิ.ย. 2563

ประกาศกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ให้บริการ (หมอนวด) และสำหรับเจ้าของสถานประกอบการ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 25 มี.ค. 2563

ดูทั้งหมด

ประกาศผลรางวัลสปาสากลและนวดไทยพรีเมี่ยม ปี พ.ศ. 2563

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 27 ก.ค. 2563

รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 07 ม.ค. 2563

ใบสมัครรางวัล Thai World Class Spa และนวดไทยพรีเมี่ยม

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 06 พ.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการที่สามารถมาติดต่อขอรับใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ (สพส 14) รอบ 13

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 29 ส.ค. 2562

ดูทั้งหมด

เอกสารการยื่นขอรับรองหลักสูตรกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 ก.ค. 2563

หนังสือคู่มือเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือแนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 ก.ค. 2563

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

001 แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

002 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

003 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

004 สถานประกอบการต้องมีผู้ดำเนินการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่32

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 01 ส.ค. 2563


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่31

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 01 ส.ค. 2563


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 30

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 17 เม.ย. 2563


ประกาศรับรองหลักสูตรครั้งที่ 29

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 17 เม.ย. 2563


ดูทั้งหมด


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4/2562 ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4/2562 ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 27 ก.ย. 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 ก.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 เม.ย. 2562

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 10 เม.ย. 2562

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 021109 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560