ขนาดอักษร" กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรมกอง
ข้อมูลเผยแพร่
E-Book
รูปภาพ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากร และมีส่วนร่วม

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากร และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัด รายละเอียด..

ประกาศโดย กองกฏหมาย วันที่ 17 พ.ค. 2565

รูปภาพ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กฎกระทรวง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กฎกระทรวง
1 .เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดให้กิจการสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ... รายละเอียด..

ประกาศโดย กองกฏหมาย วันที่ 17 พ.ค. 2565

รูปภาพ

สบส.เตรียมรับฟังความเห็นร่างกฎหมายกำกับดูแลมาตรฐานกิจการฟิตเนส

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตรียมออกร่างกฎกระทรวงกิจการสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) กำกับดูแลมาตรฐานกิจการฟิตเนส ทั้งด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 พ.ค. 2565

รูปภาพ

สธ.จับมือ ธกส.และฟอร์ท สมาร์ทฯ พัฒนาระบบสะสมผลงาน อสม.แลกรับสิทธิประโยชน์ผ่านแอปฯ “สมาร์ท อสม.”

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัท ฟอร์ท สมาร์ทฯ พัฒนาฟังก์ชันบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ บนแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม รายละเอียด..

ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 พ.ค. 2565

รูปภาพ

ข่าวการประชุมหารือเพื่อเตรียมการพัฒนาระบบอนุญาตหลัก ให้เป็นศูนย์รวมอำนาจการอนุญาต หรือ Super License

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรี รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสุขภาพระหว่างประเทศ วันที่ 11 พ.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นสาธาณะ ร่างกฎกระทรวง “กิจการสถานออกกำลังกาย(ฟิตเนส)” ตามมาตรา 3(3) แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นสาธาณะ ร่างกฎกระทรวง “กิจการสถานออกกำลังกาย(ฟิตเนส)” ตามมาตรา 3(3) แห่งพระราชบั

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นสาธาณะ ร่างกฎกระทรวง “กิจการสถานออกกำลังกาย(ฟิตเนส)” ตามมาตรา 3(3) แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 07 พ.ค. 2565

พิธีมอบรางวัลThailand’s Best Wellness Care Awards 2022

พิธีมอบรางวัลThailand’s Best Wellness Care Awards 2022

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand’s Best Wellness Care Awards 2022 ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ให้การรับรองเป็นคร รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 มี.ค. 2565

พิธีมอบรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium 2022

พิธีมอบรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium 2022

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีมอบราวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium ประจำปีพ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าสำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 มี.ค. 2565

สัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านกฎหมายธุรกิจบริการสุขภาพ

สัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านกฎหมายธุรกิจบริการสุขภาพ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านกฎหมายธุรกิจบริการสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียด..

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 27 ม.ค. 2565

ดูทั้งหมด

แบบฟอร์มของประเมิน Wellness

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 09 พ.ค. 2565

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเวลเนสเพื่อจัดบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 24 มี.ค. 2565

เอกสารการยื่นขอหลักสูตรนวดตอกเส้น 150 ชม.

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 14 ก.พ. 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปี 65

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 04 ก.พ. 2565

ดูทั้งหมด

คู่มือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 11 ม.ค. 2565

หนังสือ Spa Directory

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 21 เม.ย. 2565

หนังสือคู่ผู้ดำเนินสปาเพื่อสุขภาพ ฉบับ ปี 2564

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 05 มี.ค. 2564

ดูทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ประกาศการรับรองหลักสูตร
ประกาศรับสมัครสอบ/อบรม

001 แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

002 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

003 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

004 สถานประกอบการต้องมีผู้ดำเนินการ

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 ต.ค. 2562

ดูทั้งหมด

ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 53

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 เม.ย. 2565


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 52

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 02 มี.ค. 2565


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 51

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 ก.พ. 2565


ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 50

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 22 ก.พ. 2565


ดูทั้งหมด


ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ “กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพครั้งที่ 3/2565

ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ “กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพครั้งที่ 3/2565

ลิ้งค์เว็บ https://esta.hss.moph.go.th/exam/

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 09 พ.ค. 2565

ประกาศสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ครั้งที่1/2565

ประกาศสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ครั้งที่1/2565

ลิ้งค์เว็บ http://esta.hss.moph.go.th/register_exam/

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 11 ต.ค. 2564

ขอเชิญร่วมสัมมนา Online เรื่อง

ขอเชิญร่วมสัมมนา Online เรื่อง นวัตกรรมเวลเนสไทย ความทันสมัยของสุขภาพดีที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ทางระบบ Webex

ลิ้งค์เว็บ https://forms.gle/Lgr38e6AsAWJXgr79

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 29 ส.ค. 2564

ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศคณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านการกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป

ประกาศโดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 03 พ.ค. 2564

ดูทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001458 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563