ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา รับฟังความคิดเห็นสาธาณะ ร่างกฎกระทรวง “กิจการสถานออกกำลังกาย(ฟิตเนส)” ตามมาตรา 3(3) แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559